User Xianren seems very suss...

PT1
https://youtu.be/tdFwtaVxkDA
PT2
https://youtu.be/sOrW4yuivYs
PT3
https://youtu.be/_QZ7-AE1-rg